„Naszą pasją jest pomaganie innym…”, czyli o działalności Klubu Wolontariusza w Szkole Podstawowej w Trzebiczu Drukuj
Autor: Grzegorz Rados (tel. 95 725 50 33)   
czwartek, 24 stycznia 2013 15:37

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebiczu prezentujemy przykład dobrej praktyki –  „Naszą pasją jest pomaganie innym…”, czyli o działalności Klubu Wolontariusza w Szkole Podstawowej  w Trzebiczu

 

Klub Wolontariusza integruje społeczność szkolną, prowadzi do tworzenia więzi między członkami Klubu, kształtuje poczucie wspólnoty, buduje pozytywną atmosferę szkoły, wzbogaca tradycje szkolne i wspiera inicjatywy uczniowskie w zakresie pomocy potrzebującym. Założyciele Klubu starają się wykorzystać umiejętności i zapał uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączyć na poziomie szkoły uczniów chętnych do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
Klub Wolontariusza ze Szkoły Podstawowej w Trzebiczu otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „My, Wolontariusze", organizowanym w ramach akcji  Zachowaj Trzeźwy Umysł.


Opis przykładu dobrej praktyki