Przemoc w rodzinie wobec dziecka. Procedury interwencyjne w szkole Print
Written by Ewa Drozd (tel. 95 7255024)   
Tuesday, 21 May 2013 13:36

orePublikacja omawia różne aspekty krzywdzenia dzieci w rodzinie  ‐  formy krzywdzenia, charakterystyki ofiar i sprawców, konsekwencje przemocy doświadczanej w dzieciństwie. Poszczególne rozdziały są  poświęcone rozpoznawaniu, zapobieganiu i przeciwdziałaniu skutkom przemocy wobec dziecka. Poradnik zawiera także opis regulacji prawnych i możliwości interwencji podejmowanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz wzory pism procesowych. Do pobrania