Gimnastyka Smyka – innowacja pedagogiczna. Print
Written by Grzegorz Rados (Tel. 95 725 50 33)   
Friday, 24 May 2013 12:29

rozspiewane przedszkole nr34Na wniosek dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 34 w Zielonej Górze „Rozśpiewane Przedszkole” prezentujemy przykład dobrej praktyki – Gimnastyka Smyka – innowacja pedagogiczna.

 

Ruch jest naturalną potrzebą dziecka, wpływa na rozwój ogólny i muzyczny. Poprzez muzykę możemy rozwijać fantazje, wyzwalać energię, ekspresję, dawać możliwość wypowiadania się poprzez ruch w muzyce. Zajęcia te uczą dzieci wypełniać ruchem bliższą i dalszą przestrzeń, poruszać się w określonej przestrzeni i kierunku, rozwijać wyobraźnię. Poruszają procesy poznawcze od spostrzegania, klasyfikowania do wartościowania. Zajęcia te pomagają rozładować emocje, wyładować agresję, kształtują estetykę i harmonię ruchów.

 

Załącznik 1: Opis przykładu dobrej praktyki

Załącznik 2: Projekt innowacji