Procedura upowszechniania przykładów dobrych praktyk w województwie lubuskim Print
Written by Grażyna Kołogrecka- Dul (tel. 957255031)   
Thursday, 07 January 2010 12:47

logo koZgodnie z §17 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.Nr 168,poz.1324) Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. będzie upowszechniało przykłady dobrych praktyk:

 

1) za pośrednictwem strony internetowej,

2) przez bezpośrednią prezentację podczas konferencji, szkoleń lub narad.

 

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. przykłady dobrych praktyk będą upowszechniane zgodnie z Procedurą upowszechniania przykładów dobrych praktyk na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. obowiązującą na podstawie Zarządzenia Nr 700/2009 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia23 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury upowszechniania przykładów dobrych praktyk na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

 

Przykład dobrej praktyki do zamieszczenia na stronie internetowej zgłasza dyrektor szkoły przekazując do Lubuskiego Kuratora Oświaty Wniosek w sprawie upowszechniania przykładu dobrej praktyki na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. (załącznik nr 1 do Procedury). Opis przykładu dobrej praktyki winien być dokonany zgodnie ze wzorem (załącznik nr 2 lub załącznik nr 3 do Procedury).

 

Dyrektorzy i nauczyciele proszeni są o dokładne przeanalizowanie zamieszczonej niżej Procedury i bezwzględne stosowanie się do niej. Materiały przekazywane do Kuratorium niezgodnie z Procedurą będą odsyłane do szkół.

 

Pliki:

Procedura upowszechniania przykładów dobrych praktyk na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp wraz z wnioskiem i wzorem opisu.

Wzór wniosku dyrektora

Wzór opisu PDP (załącznik 2 do procedury)

Wzór opisu PDP(załącznik 3 do procedury)