Raporty z ewaluacji zewnętrznych całościowych i problemowych przeprowadzonych w województwie lubuskim w roku szkolnym 2009/2010 Print
Written by Beata Wachowiak (tel. 957255026)   
Tuesday, 12 October 2010 09:27

Raporty z ewaluacji zewnętrznych całościowych i problemowych przeprowadzonych w województwie lubuskim w roku szkolnym 2009/2010

 

Ewaluacja zewnętrzna całościowa

 

Ewaluacja zewnętrzna w obszarze Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki

Przedszkola:

Szkoły podstawowe:

 

Gimnazja:

 

Szkoły ponadgimnazjalne:

Raporty z ewaluacji przeprowadzonych na terenie całej Polski