III edycja Programu Stypendialnego „Mistrzowie Chemii”. Print
Written by Łukasz Moskaluniec (tel. 957255015)   
Thursday, 10 April 2014 13:34

fundacja orlen dar sercaFundacja Orlen – Dar Serca rozpoczyna III edycję Programu Stypendialnego „Mistrzowie Chemii”. Jest to program stypendialny adresowany do szczególnie uzdolnionych absolwentów gimnazjów.

 

 

 

Celem programu jest wspieranie osób wykazujących uzdolnienia w zakresie nauk ścisłych, w tym szczególnie chemii oraz zapewnienie optymalnych warunków kształcenia i rozwoju osobistego stypendystów, a także wzmacnianie zamiłowania do zdobywania wiedzy w trakcie nauki we wskazanej szkole stopnia ponadgimnazjalnego.

 

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie internetowej: www.orlendarserca.pl oraz w regulaminie zamieszczonym poniżej.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu