BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Prawo oświatowe

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
Rozporządzenia
Filtr tytułów     Wyświetl: 
1 Zmiana rozporządzenia w sprawie ramowych planów czwartek, 06 marca 2014 Piotr Gąsiorek (tel. Tel. 95 7255014) 4003
2 Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach czwartek, 22 sierpnia 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 9488
3 Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych czwartek, 22 sierpnia 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 14683
4 Rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego czwartek, 22 sierpnia 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 4954
5 Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy poniedziałek, 12 sierpnia 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 9800
6 Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego wtorek, 14 maja 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 4782
7 Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim wtorek, 07 maja 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 3362
8 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach wtorek, 07 maja 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 5706
9 Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wtorek, 30 kwietnia 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 48908
10 Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wtorek, 26 marca 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 4380
11 Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych czwartek, 21 marca 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 31650
12 Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej środa, 20 marca 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 2251
13 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych wtorek, 19 marca 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 2055
14 Rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy piątek, 15 marca 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 2233
15 Rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur czwartek, 21 lutego 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 4369
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 7

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet