BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Prawo oświatowe

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
Title Filter     Display # 
1 Zmiana rozporządzenia w sprawie ramowych planów Thursday, 06 March 2014 Piotr Gąsiorek (tel. Tel. 95 7255014) 4549
2 Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach Thursday, 22 August 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 10013
3 Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Thursday, 22 August 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 15200
4 Rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Thursday, 22 August 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 5497
5 Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy Monday, 12 August 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 10346
6 Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego Tuesday, 14 May 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 5180
7 Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim Tuesday, 07 May 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 3778
8 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Tuesday, 07 May 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 6103
9 Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Tuesday, 30 April 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 49308
10 Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Tuesday, 26 March 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 4772
11 Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Thursday, 21 March 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 32024
12 Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej Wednesday, 20 March 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 2616
13 Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych Tuesday, 19 March 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 2428
14 Rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy Friday, 15 March 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 2608
15 Rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur Thursday, 21 February 2013 Piotr Gąsiorek (tel. 957255014) 4736
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next > End >>
Page 1 of 7

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet