Korekta nr 1 SIO z 30.09.2015 r. Drukuj
Autor: Julian Szambelan (tel. 957255022)   
środa, 18 listopada 2015 13:05

W związku z weryfikacją danych otrzymanych w ramach spisu SIO na dzień 30 września 2015 r., zwracam się z prośbą o sprawdzenie budzących wątpliwości danych, dotyczących wykazanych w załączniku 1 tematów, w odniesieniu do szkół wykazanych w załączniku 2.

 

Korekty danych z JST proszę przesyłać do Kuratorium w terminie do dnia 27 listopada 2015 r.

 

Załącznik 1

Załącznik 2