Korekta nr 2 SIO z 30.09.2015 r. dotycząca części oświatowej subwencji ogólnej Print
Written by Julian Szambelan (tel. 957255022)   
Monday, 04 January 2016 14:27

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało samorządom prośbę dotyczącą weryfikacji danych wprowadzonych do bazy SIO, na podstawie których szacowana jest część oświatowa subwencji ogólnej należnej JST w 2016 r. Pisma dotyczące korekty dostępne są na stronie:

 

https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/subwencja-ogolna-dla-jst/objanienia_rde_danych_do_weryfikacji_2015_12_18.html

 

Uwagi do korekty.

Bardzo ważne jest aby stany, skorygowane w dokumentacji papierowej, znalazły swoje odzwierciedlenie w plikach przekazywanych samorządom przez szkoły i placówki. Brak tożsamości, pomiędzy informacją zawartą w dokumentacji papierowej a informacją zawartą w plikach SIO, skutkować będzie nieważnością korekty.

 

Pliki z JST proszę przekzać na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it do godziny 12:00 14 stycznia 2015 r.