BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Rodzice i uczniowie

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
XIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych Print
Written by Paulina Domańska (tel. 957255000)   
Wednesday, 23 April 2014 11:47

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący stypendia studentom na I rok i dalsze lata studiów.

Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować: w roku akademickim 2014/2015 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

 

Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy maturzysta, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną i zda maturę w roku 2014, a także:

  • jest zdolny i ambitny
  • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym - uzyska na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (punkty liczone są w oparciu w oparciu o algorytm dostępny na stronie internetowej Programu);
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2014/2015 na I rok dziennych (stacjonarnych) studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
  • pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1176 zł netto, lub 1344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

 a ponadto

  • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR

lub

  • jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej

lub

  • jest/był wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka)

lub

  • ma rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.

 

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów.

 

Rekrutacja do Programu będzie przebiegać on-line na www.stypendia-pomostowe.pl

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 18 sierpnia 2014 do godziny 16.00.

 

Szczegółowe warunki udziału w Programie określa regulamin wraz z załącznikami, który dostępny jest na: www.stypendia-pomostowe.pl

 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet