Analiza wyników nadzoru pedagogicznego – przedszkola Print
Written by Katarzyna Piechota (tel: 957255026)   
Friday, 09 May 2014 13:53

Na podstawie § 17 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, z późn. zm.) Lubuski Kurator Oświaty prezentuje analizę wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego w formie ewaluacji zewnętrznej.

Analiza dotyczy ewaluacji zewnętrznych całościowych przeprowadzonych w 7. przedszkolach, w okresie od 1 września do 31 grudnia 2013 r.

 

Załącznik: Analiza_wyników_ewaluacji_przedszkola