Lubuski Kurator Oświaty prezentuje analizę ilościową i jakościową wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego w formie ewaluacji zewnętrznych, kontroli planowych i doraźnych za okres IX-XI roku szkolnego 2014/2015 Print
Written by Agnieszka Beszczyńska, Alicja Gadawska, Ewa Krzyżanowska, Katarzyna Piechota, Beata Wachowiak   
Tuesday, 31 March 2015 07:52

logo koNa podstawie § 17 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, z późn. zm.) Lubuski Kurator Oświaty prezentuje analizę ilościową i jakościową wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego w formie  ewaluacji zewnętrznych, kontroli planowych i doraźnych za okres IX-XI roku szkolnego 2014/2015.

 

 

 

 

Wspomaganie szkół i placówek - analizy ilościowe i jakościowe wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego za okres IX-XI roku szkolnego 2014-2015.doc

 

Przykład 1 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.doc

 

Przykład 2 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.doc