Na podstawie § 17 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, z późn. zm.) Lubuski Kurator Oświaty prezentuje analizę ilościową i jakościową wyników nadzoru ped Print
Written by A. Beszczyńska, A. Gadawska,   
Thursday, 16 July 2015 12:27

logo koPobierz : Wspomaganie szkól i placówek nadzorowanych przez LKO - analizy ilościowe i jakościowe III - V.pdf