Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 Print
Written by Alicja Górska   
Thursday, 16 July 2015 12:21

kancelaria prezesa rady ministrowRada Ministrów zatwierdziła Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020, który dostępny jest na tronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem www.mpips.gov.pl

W załączeniu przekazujemy adresy elektroniczne do baz danych i wykazów podmiotów oraz organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie działających na terenie województwa lubuskiego.

 

Wykaz podmiotów oraz organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie