Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 – baza danych Print
Written by Alicja Górska   
Thursday, 23 June 2016 14:54

logo koW związku z realizacją Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 publikujemy zaktualizowana Bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa.


Załączniki

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa