Badanie - monitorowanie sytuacji edukacyjnej dzieci , których rodzice wyjechali za granicę w celach zarobkowych Print
Written by Alicja Górska   
Wednesday, 05 October 2016 15:16

oreMinisterstwo Edukacji Narodowej wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji realizują badanie ankietowe, którego celem jest monitorowanie sytuacji edukacyjnej dzieci , których rodzice wyjechali za granicę w celach zarobkowych.

 


Badaniem objętych zostało 6 województw, w tym województwo lubuskie, w których wytypowano 10% szkół z każdego etapu edukacyjnego.

Opracowane zostały dwie ankiety: dla kadry pedagogicznej i dla uczniów, do których dostęp został przekazany drogą mailową do wybranych losowo szkół.

Dyrektorów szkół biorących udział w badaniu prosimy o umożliwienie realizacji tego zadania i wypełnienie ankiet w terminie określonym przez organizatorów, tj. do 17 października 2016 r.