BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Informacje ogólne

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
Wycieczki zagraniczne Print
Written by Paulina Domańska   
Friday, 02 September 2016 16:00

men2Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2001 Nr 135, poz. 1516 z póżn.zm) przedszkola, szkoły i placówki mogą organizować dla wychowanków i uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.

 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem o wycieczkach lub imprezach organizowanych za granicą dyrektor szkoły/placówki zawiadamia Lubuskiego Kuratora Oświaty. Wzór na zawiadomienie stanowi załącznik nr 1 przywołanego rozporządzenia.

Można go też pobrać z materiałów poniżej.


Dokonując zawiadomienia o organizowanej wycieczce zagranicznej należy załączyć również:


•    informację na temat formy ubezpieczenia uczestników od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, wskazując nazwę firmy ubezpieczającej i nr polisy (§ 15);


•    informacje na temat posługiwania się przez kierownika lub któregoś z opiekunów językiem obcym w stopniu umożliwiającym komunikację w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki (§ 14).

 

Zawiadomień o wycieczkach/imprezach zagranicznych należy dokonywać w odpowiednich jednostkach organizacyjnych Kuratorium Oświaty, tj. w Delegaturze w Zielonej Górze i w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

Zawiadomienia przyjmują: Paulina Domańska  tel. 95 725 50 00, Beata Muchla tel. 68 4527414


Z uwagi na to, że rozporządzenie nie reguluje kwestii terminu, w jakim należy dokonywać zawiadomień o w/w wycieczkach, prosimy o przesyłanie lub dostarczanie zawiadomień co najmniej kilka dni wcześniej od planowanej wycieczki lub imprezy zagranicznej.

Prosimy także o przesyłanie lub dostarczanie kart wycieczki zagranicznej w co najmniej dwóch egzemplarzach.

 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

 

W celu dodatkowego zapewnienia bezpieczeństwa dzieci dla których organizowane są wycieczki zagraniczne proszę dyrektorów szkół o zarejestrowanie wyjazdu w systemie Odyseusz

 

odyseusz

 

oraz o zapoznanie się z informacją na stronie

 

www.msz.gov.pl/pl//ostrzezenia/

 

 

 

Załączniki:

Wzór na zawiadomienie o wycieczce zagranicznej

 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet