BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna
Kuratorium

reforma edukacji 2017
wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
Procedura zamawiania podręczników dla uczniów z potrzebą kształcenia specjalnego Print
Written by Małgorzata Kuś (tel. 957255009)   
Thursday, 19 January 2012 10:45

§ 1. Podstawa prawna: art. 71d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

 

§ 2. Procedurę ustala się w celu ujednolicenia zasad zamawiania przez dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego podręczników dla uczniów z upośledzeniem umysłowym oraz niesłyszących i słabo słyszących.

 

§ 3. Procedura reguluje tryb składania zamówień na podręczniki i zakres odpowiedzialności dyrektorów szkół i placówek za sporządzenie zamówienia, a także osób potwierdzających je w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, zwanym dalej „Kuratorium”.

 

§ 4. Ustalone w procedurze zasady obowiązują dyrektorów szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego, a także pracowników Kuratorium posiadających upoważnienia Lubuskiego Kuratora Oświaty do weryfikowania i podpisywania zamówień.

 

§ 5. 1. Podręczniki do kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są przygotowywane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, zwane dalej „Wydawnictwem”, na zamówienie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nauczyciele i uczniowie otrzymują je bezpłatnie gdyż ich zakup jest całkowicie finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wydawnictwo wysyła książki do odbiorców na podstawie zamówień opatrzonych pieczątką szkoły i podpisem jej dyrektora oraz potwierdzonych przez Kuratorium. Koszty przesyłki pokrywa Wydawnictwo.

2. Na stronie internetowej Wydawnictwa, tj. www.wsip.com.pl, umieszczone są formularze zamówień podręczników dla:

 

1) uczniów upośledzonych w stopniu lekkim (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa);

2) uczniów niesłyszących (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa).

 

3. Zamówienia mogą składać wyłącznie szkoły, w których uczą się uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, o której mowa w ust. 2.

4. Zamówione podręczniki muszą odpowiadać typowi szkoły oraz etapowi kształcenia uczniów.

5. Tryb realizacji zamówienia:

 

1) pobranie ze strony Wydawnictwa właściwego formularza zamówienia;
2) wypełnienie formularza – zamawiana liczba egzemplarzy powinna być
nie większa niż podana w zamówieniu liczba uczniów powiększona o dwa egzemplarze dla biblioteki szkolnej;
3) przesłanie wypełnionego formularza do Kuratorium wraz z pismem przewodnim, które powinno zawierać wykaz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów wg następującego  wzoru (w wykazie nie podaje się danych osobowych ucznia):

 

 

 

Nr ucznia

Nr orzeczenia ucznia i przez kogo wydane

Z uwagi na jaki typ niepełnosprawności wydano orzeczenie

Etap edukacyjny (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła zawodowa)

Klasa, do której przeznaczone są zamawiane podręczniki

Uczeń 1

 

 

 

 

Uczeń 2

 

 

 

 

Uczeń 3

 

 

 

 

 

4) zweryfikowanie i podpisanie oraz opatrzenie pieczątką Kuratorium zamówienia, przez osoby upoważnione przez Lubuskiego Kuratora Oświaty;
5) przesłanie przez pracowników Kuratorium zamówienia do Wydawnictwa na adres: Telecentrum WSiP S.A. Pass, ul. Stefana Batorego 2, 05-870 Błonie.

 

 

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet